Образование
ЕМ ПИ ЕС ЕООД е доверен и надежден партньор на различен тип образователни учреждения в България. Продуктите ни помагат за въвеждането на лесен печат от всяко устройство като информацията на ученици и студенти остава конфеденциална, чрез криптиране и защита с водни знаци и цифрови подписи. Мениджмънтът ще успее да поддържа разходите по печата ниски, с пълна видимост и проследимост, чрез вградени отчети по всички дейности свързани с печата на софтуерите за управление на печата . В същото време ще подсигурим на учещите да печатат безпроблемно от всяко устройство, навсякъде и по всяко време - без да са необходими допълнителни приложения. Екипът...
Научи повече
Малък и среден бизнес
За малкия и среден бизнес, намаляването на разходите от различно естество, е от ключово значение. В малкия и среден бизнес, чрез проекти за унифициране и централизиране на печатната инфраструктура , успяхме да намалим значително разходите, да подобрим работната среда и да повишим работоспособността на служителите. ЕМ ПИ ЕС ЕООД разбира необходимостта от безпроблемни и надеждни решения , които да осигурят подобрения, без да нарушат обичайната работа, удобството и спокойствието на служителите. Ето защо адаптираме решенията си конкретно за бизнеса на клиента и успяваме да ги реализираме с минимални неудобства, вземайки предвид конкретните...
Научи повече
Корпоративни клиенти
ЕМ ПИ ЕС ЕООД е доверен и надежден партньор на големи корпорации от различни области на бизнеса. Благодарение на задълбочените си познания в областта на създаването и обработката на документи, сме помогнали на множество партньори да подобрят начина си на работа и да постигнат икономии и контрол над своята печатна инфраструктура. Обхващаме целия процес - от обследване на топография, моментни разходи, през разработване на проекта, изграждане и пускане в експлоатация, до поддръжка на централизираните С истеми за печат . За целия срок на договора, ЕМ ПИ ЕС ЕООД гарантира функционалността на внедреното решение . Всяко решение е...
Научи повече
Обществен сектор
ЕМ ПИ ЕС ЕООД предлага експертна помощ, консултиране и внедряване на решения за повишаване на ефективността при създаване и обработка на документи за общественозначими дружества. Обхващаме целия процес - от обследване на инфраструктурата, през разработване на проекта, изграждане и пускане в експлоатация, до поддръжка на цялостното решение чрез облачен мониторинг . Ние гарантираме за изпълнението на проекта и следим дейностите да бъдат извършени в срок, с необходимото високо качество и в рамките на определения бюджет. За целия срок на договора ЕМ ПИ ЕС ЕООД гарантира функционалността на внедреното решение . Всяко решение е...
Научи повече
Държавни институции
ЕМ ПИ ЕС ЕООД е доверен и надежден партньор на държавните институции в България. Благодарение на задълбочените си познания в областта на тръжните процедури и публично-частното партньорство в страната, сме помогнали на множество публични партньори да подобрят своята инфраструктура и да постигнат икономии, чрез проекти за модернизация на печатната инфраструктура и дигитализация на процеси. Ограниченията на бюджета обаче често засягат планирането на мерки за подобряване на ИТ инфраструктурата. ЕМ ПИ ЕС ЕООД в качеството си на частен партньор може да осигури не само технически опит, но и финансиране. Можем да поемем риска по изпълнението на...
Научи повече