Софтуер

 • Зонов OCR
 • Open Database Connectivity
 • Търсене по дума/фраза
 • Сепарация на партиди
 • Извличане на данни
 • Ниво на консумативи
 • IP адрес и сер. номер
 • Генериране на справки
 • Брояч на машината
 • Аларма при грешка
 • Зонов OCR
 • Open Database Connectivity
 • Търсене по дума/фраза
 • Сепарация на партиди
 • Извличане на данни
 • Сигурност
 • Контрол
 • Отчети
 • Администриране
 • Мобилен печат
 • Съхраняване
 • Източници на данни
 • Преобразуване
 • Работен процес
 • Интеграция
 • Сигурност
 • Контрол
 • Отчети
 • Администриране
 • Мобилен печат