Сервиз

Всяка техника се нуждае от редовна поддръжка, за да е продуктивна

 

Ние от ЕМ ПИ ЕС ЕООД вярваме на принципа, че печатащата техника трябва да обслужва потребителя, а не обратното. Поради тази причина сме въвели високи стандарти за сервизно обслужване с цел да създадем комфорт и сигурност за нашите клиенти и по този начин да ги „освободим” от проблемите, свързани с надежността на печата и копирната техника. В качеството си на oторизиран гаранционен и извън гаранционен сервиз на големите световни производители Konica MinoltaBrother и Olivetti, ЕМ ПИ ЕС ЕООД предоставя на своите клиенти доставка, инсталация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на устройства от нисък, среден и висок клас в рамките на Република България.

Предлагаме различни варианти на поддръжка, подходящи за разнородни по тип бизнеси и предоставяме гъвкави и работещи решения в зависимост от изискванията на всеки един клиент. Серзивният ни екип, съставен от сертифицирани инженери, е в състояние да реагира на заявки от всякакъв тип за гаранционно или извънгаранционно обслужване в рамките на 1 работен ден, а при наличие на договор за обслужване, този срок може да бъде редуциран до 4 часа. Осигуряваме надежден сервиз и поддръжка на място при клиента с транспорт за своя сметка,  като при нужда предоставяме заместващи устройства. При наличието на сервизен договор предлагаме удължаване на стандартната едногодишна гаранция за срок до 5 години и по този начин осигуряваме дълга и безпроблемна употреба на копирната техника.

Предлаганите от ЕМ ПИ ЕС ЕООД сервизни дейности са:

Стандартна Гаранционна Поддръжка

Предлагаме ремонт на гаранционни устройства съгласно условията на производителя при предоставяне на оригинална гаранционна карта, съобразена със законодателството на Република България. Консумативи и консумативни части, подлежащи на износване при нормалната експлоатация на устройствата съгласно условията на производителя, описани в гаранционната карта, не подлежат на гаранционна замяна. Гаранцията не покрива транспорт, посещение и профилактика на място при клиента.

Гаранцията отпада при следните случаи:

 • използване на съвместими консумативи различни от оригиналните на производителя;
 • рециклирани консумативи, предоставени от други производители;
 • опити за отстраняване на повреди от неоторизирани от производителя сервизи;
 • повреди, причинени от неизправност в електрическата или компютърната мрежи; природни бедствия.

Пълна Сервизна Поддръжка

Позната е още като договор “Price per copy” (цена на копие). Пълната сервизна поддръжка осигурява удължена пълна гаранция на съответния продукт за период срока на договора и покрива целия сервизен труд, резервните части и консумативите. Този вид поддръжка има висока добавена стойност за клиента поради възможността за планиране на разходите в дългосрочен план, възможността за тяхното оптимизиране, както и гарантираната надеждност на техниката по време на сключения договор.  Пълната сервизна поддръжка предоставя на всеки наш партньор фиксирана цена на копие за целия период на договора, както и напълно безплатно следните услуги:

 • Пълна гаранция на устройството за целия период на договора;
 • Диагностика, профилактика, сервизен труд;
 • Резервни части и консумативи (без хартия);
 • Софтуерна поддръжка, лицензионни такси;
 • Доставка, инсталация, обучение за съответния продукт;
 • Доставка на консумативи и резервни части;
 • Събиране на отработените консумативи;
 • Гореща телефона линия, на която да задавате въпроси;
 • Предоставяне на оборотна техника при невъзможност на отстраняване на проблем;
 • Без изненадваща поддръжка или непредвидими разходи за печат;
 • Планиране на разходите в краткосрочен и дългосрочен период.

Абонаментна Поддръжка

Включва периодична диагностика и профилактика на оборудването, подмяна на консумативи и резервни части,  като консумативите и резервните части се заплащат от клиента. Трудът, инсталацията и поддръжката нa хардуера се покриват от абонаментна месечна такса и клиентът получава както приоритетно обслужване, така и гарантирана отстъпка при покупка на консумативи и резервни части.

Ценова листа

Имаш въпроси?
Свържи се с нас на:
+359 2 42 70 892 [email protected]
Изпрати запитване