Държавни институции
ЕМ ПИ ЕС ЕООД е доверен и надежден партньор на държавните институции в България. Благодарение на задълбочените си познания в областта на тръжните процедури и публично-частното партньорство в страната, сме помогнали на множество публични партньори да подобрят своята инфраструктура и да постигнат икономии, чрез проекти за модернизация на печатната инфраструктура и дигитализация на процеси. Ограниченията на бюджета обаче често засягат планирането на мерки за подобряване на ИТ инфраструктурата. ЕМ ПИ ЕС ЕООД в качеството си на частен партньор може да осигури не само технически опит, но и финансиране. Можем да поемем риска по изпълнението на проект в публичния сектор и да осигурим необходимото техническо ноу-хау, без първоначална инвестиция. Така ограниченият бюджет може да бъде насочен към вашите приоритетни дейности и инвестиции. Интегрираните от нас "Системи за печат" осигуряват на клиентите ни не само проактивен мениджмънт и отчетност на направените разходи за печат, но и им помагат да приложат общите изисквания за мрежова информационна сигурност, посочени в директива (ЕС)2016/1148 на Европейския парламент, приета с ПМС №279 и в сила от 01.03.2017 г., както и на Регламент GDPR (General Data Protection Regulation) с официално наименование Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г.

Благодарение на опита ни от предишни проекти, специализираният екип от експерти и ангажираността ни към технологичното развитие, ЕМ ПИ ЕС ЕООД може да осигури на вашата институция, възможността за подобряване на ефективността и намаляване на разходите в областта на печата и управлението на физическите архиви.

 

Референтни проекти и клиенти

Национална компания „Железопътна инфраструктура“„Булгартрансгаз” ЕАД

 

 “Доставка и внедряване чрез наемане на система за централизирано управление и оптимизиране на ресурсите за печат и сканиране в структури на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

Описание: 

Изграждане на централизирана система за печат, чрез предоставяне на харуер Konica Minolta и софтуер за контрол на печата SafeQ и осигуряване на поддръжка по принципа "цена на копие".

Национална компания „Железопътна инфраструктура“Община Челопеч

 

Изграждане на централизирана система за печат Papercut с наличната печатаща техника.

Описание: 

Интегриране на софтуер за управление на печата Papercut и изграждане на цялостно решение с техника от марките Ricoh и Hewlett Packard. Пускане в експлоатация на управляеми услуги за печат с Follow Me Printing и аутентикацията с карта на служителите.

 

Национална компания „Железопътна инфраструктура“Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 

„Предоставяне на хардуерно – софтуерно решение за печат, размножаване, сканиране и изпращане/получаване на факс и обработка на документи, чрез доставка, наемане и предоставяне на услуга за цялостна техническа поддръжка и обслужване за период от 48 месеца“

Описание: 

Съвместен проект с Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД като са предоставени на Възложителя под наем стоки – устройства и софтуерни решения за обработка на документи в 25 локации и услуги за цялостна техническа поддръжка и обслужване.

Министерство на образованието и наукатаМинистерство на образованието и науката

 

„Наемане на система за централизирано управление и поддръжка на печатната среда в Министерство на образованието и науката“

Описание:

Интегриране на централизирана система за печат, чрез предоставяне на харуерни и софтуерни продукти за контрол на печата, OCR сканиране и осигуряване на 24/7 поддръжка чрез облачно наблюдение. Проектът обхваща Централно управление на МОН, както и всички периферни локации на територията на гр. София. 


 

Държавна агенция „Електронно управление”Държавна агенция „Електронно управление”

 

Модернизиране на системата за печат YSoft SafeQ 5 MU 18 C.D.18.002, чрез наем на хардуер за принтиране, копиране и сканиране и пълната му сервизна поддръжка.

Описание:

Разполагане на високопроизводствени копирни машини в коридорите и осигуряване на възможност за копиране, сканиране и принтиране на служителите единствено със служебните си бадж карти.

Имаш въпроси?
Свържи се с нас на:
+359 2 42 70 892 [email protected]
Изпрати запитване