Техника под наем

Готови сме да развием традиционно добри бизнес отношения като инвестираме цялостни решения за печат във вашата компания


В обсъждането на въпроса "Дали оборудването за печат трябва да се наеме или закупи?" трябва да участват всички заинтересувани. Важно е да се определи каква е моментната ситуация в компанията и какви цели иска да постигне нейното ръководство. Проучвания сочат, че разходите за печат са на трето място по големина в оперативния ИТ бюджет, изпреварвани само от разходите за заплати и комуникации.
 

А практиката сочи, че компаниите харчат за печат до 12% от своя оборот или до 5% от своята печалба.


Ние от ЕМ ПИ ЕС ЕООД Ви даваме възможност за наем на копирна техника, мултифункционални устройства или цялостни  "Системи за печат", което ще улесни работата на Вашия бизнес. При наем на офис техника, освен възможността да работите с машини от най-висок клас, Вие получавате и постоянна поддръжка, както и безплатни инсталация и обучение за работа.


Виж всички продукти под наем

 

Предлагат се няколко варианта на договор за отдаване на

"Техника под наем"( "Аутсорсинг на печата" или "Предоставяне за временно ползване"):

 • с фиксирана месечна такса и заплащане на реално изработения брой копия;
 • с фиксирана месечна такса, в която е включен определен брой копия /пакет копия/;
 • на принципа "цена на копие".

Наемната цена включва:

 • Всички вложени консумативи – тонери, девелопери, барабани;
 • Всички вложени резервни части;
 • Трудът на сервизните техници;
 • Постоянна поддръжка на оборудването в работещо състояние;
 • Всички транспортни разходи по обслужването на техниката;
 • НЕ се предлага копирна хартия.

Защо наемът на мултифункционално устройство е по-изгоден от закупуването?

 • Няма първоначални разходи за закупуване;
 • Няма разходи за поддръжка, сервиз и консумативи;
 • Възможна е замяна на принтера при промяна на натоварването;
 • Заплащат се само на действително направените копия;
 • Предоставя се възможност за работа със значително по-висок клас техника;
 • Провеждат се консултации при избора на техниката и професионалната й поддръжка.

Какво може да Ви накара да предпочетете наемането на техника за печат?

 • Първи стимул

Обикновено това са икономическите съображения – недостатъчно средства за обновяване на системите и начина на работа. Мениджмънтът не е склонен за интегриране на цялостно модерно решение, поради липса на първоначален капитал, въпреки че е наясно, че моментното носи загуби и негативи. За повечето компании печатът не осигурява конкурентни предимства. Правилно е това перо от бюджета да се разглежда като възможност да бъдат освободени ресурси за по-значими проекти. Това са основните аргументи в полза на тезата за целесъобразността на отдаването на техника под наем (аутсорсинга) на печатните услуги.

 • Втори стимул

Това е освобождаване на човешкия ресурс в компанията. Поддръжката на инфраструктурата за печат е рутинна услуга и източник на постоянни проблеми за ИТ отделите. За закупуване, поддръжка и конфигуриране на оборудването за печат се изразходва доста време. От друга страна, обработката на инциденти във връзка с печата обикновено не е приоритет, а това, че възстановяването на прекъсната печатна услуга не става достатъчно оперативно, не само предизвиква недоволство у потребителите, но може и да забави сериозно важни бизнес процеси. Икономията на време, свързано с печата на всички служители, може да се третира като актив на компанията.

 • Трети стимул

Накрая, но не на последно място, техниката под наем (аутсорсингът) осигурява на компанията прозрачност, плащане на база отпечатани страници и възможност за лесно прогнозиране на разходите. И в България вече немалко компании и държавни организации аусорсват услугите си по печата. По последни данни около 50% от продажбите на оборудване за печат са реализирани в рамките на техниката под наем (аутсорсинг) решения за управление на печата. Известно е, че на българския пазар определящ критерий при избор на доставчик на ИТ продукти и услуги е цената. Компаниите, които планират проекти за модернизация на своята инфраструктура за печат, трябва да отчитат, че по-евтиното оборудване в много случаи се оказва по-скъпо, като се отчитат разходите за поддръжка и нивото на надеждност на процесите. За да осигурят баланс между цената и качеството на услугите, организациите трябва да оценят изискванията към надеждността на печатните услуги в техния конкретен случай.

Виж всички продукти под наем

Имаш въпроси?
Свържи се с нас на:
+359 2 42 70 892 [email protected]
Изпрати запитване