Публичен сектор

ЕМ ПИ ЕС ЕООД предлага експертна помощ, консултиране и внедряване на решения за повишаване на ефективността при създаване и обработка на документи за общественозначими дружества. Обхващаме целия процес - от обследване на инфраструктурата, през разработване на проекта, изграждане и пускане в експлоатация, до поддръжка на цялостното решение чрез облачен мониторинг. Ние гарантираме за изпълнението на проекта и следим дейностите да бъдат извършени в срок, с необходимото високо качество и в рамките на определения бюджет. За целия срок на договора ЕМ ПИ ЕС ЕООД гарантира функционалността на внедреното решение. Всяко решение е съобразено с конкретните нужди на клиента и гарантира надеждна съвместимост с производствените процеси. 

Екипът ни включва висококвалифицирани инженери с дългогодишен опит и актуални сертификации, които им позволяват да решават успешно различните предизвикателства на различните клиенти. Така можем да предлагаме услуги и да отговаряме на нуждите на много и различни клиенти. Всеки проект и клиент е уникален. Благодарение на опита ни от предишни проекти, специализираният екип от експерти и ангажираността ни към технологичното развитие, ние можем да осигурим на вашето производство възможността за подобряване на ефективността и намаляване на разходите в областта на печата и управлението на физическите архиви.

Проектите, които ЕМ ПИ ЕС ЕООД изпълнява за клиентите си, се основават на извършените анализи и дават възможност на клиентите да постигнат значително намаляване на разходите за печат веднага след като проектът е въведен в експлоатация.

 

Референтни проекти и клиенти

ПФК Левски София

 

"Упавляеми услуги за печат, чрез предоставяне на печатаща техника"

Oписание:

Предоставяне на копирна техника Konica Minolta с включен отдалечен мониторинг Princity, както и пълното им сервизно обслужване по принципа "цена на копие".

 

Български футболен съюз

 

"Изграждане на централизирана система за печат"

Oписание:

Доставка, пускане в експлоатация и пълно сервизно обслужване на печатаща техника Olivetti, която се управлява от софтуер за контрол на печата PaperCut MF.

Интертек ВА ЕООД

Конфедерация на независимите синдикати в България 

 

"Изграждане и пълна сервизна подръжка на централизирана система за печат PaperCut MF ."

Oписание:

Разполагане на копирни машини Konica Minolta  за групово ползване и интеграция на софтуер за управление на печата PaperCut MF. Подсигурена поддръжка по принципа "Цена на копие" и облачен мониторинг Princity.

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

 

"Комплексна услуга за пълна сервизна поддръжка на печатаща техника."

Oписание:

Сервизна обслужване на цялата печатна инфраструктура, с включена доставка на консумативи и резервни части, и изграждане на хибридна система за управление на печата, комбинация от PaperCut MF и SafeQ

 

 

Имаш въпроси?
Свържи се с нас на:
+359 2 42 70 892 [email protected]
Изпрати запитване