Системи за печат

Мощност на печата за лесен, сигурен и екологичен процес


Какво представлява решението ни за "Системи за печат"?

Офис средата се променя бързо през последното десетилетие. Бизнесът търси интелигентен начин при внедряването на платформи за изпълнението на ежедневните офис задачи. В днешно време централизираните ситеми за печат се репозиционират в широките граници на трансформацията на цифровия работен поток. 

Реализирането на решението "Системи за печат" преминава от доставката на надежден хардуер с ниски стойности на TCO (Total Cost of Ownership), през интеграцията на различни софтуерни продукти за повишаване на ефективността им и завършва с пълно обслужване, чрез отдалечен мониторинг за целия период на договора. Оборудването за печат, сканиране, копиране и обработка на документи в офиса дълго време е разглеждано като неизбежен разход, а сега го използваме за подобряване производителността и ефективността на работното място.

Интеграция на централизираните системи за печат подобряват значително ИТ и бизнес процесите като осигуряват постоянна адаптация към стратегиите за развитие на компаниите. ЕМ ПИ ЕС ЕООД разбира тези нужди и въвежда опростен подход за внедряване на най-всеобхватната и гъвкава платформа, подходяща за всякакъв тип бизнес.

Научи повече за "Системи за печат"

Подходящи продукти

Какви са проблемите, които решаваме?
 • Честа загуба на хартиени документи
 • Липса на контрол върху печата
 • Неефективен хардуер
 • Бавно администриране
 • Работа с няколко доставчика
 • Високи разходи за печат
 • Ниско ниво на сигурност
 • Усложнени и бавни процеси
Какво е решението ни?
 • Контрол на достъп чрез бадж карта/ПИН
 • Въвеждане на политики за печат
 • Избиране на подходящ хардуер с ниско ТCO
 • Централизирана конзола за управление
 • Пълна поддръжка „цена на копие“
 • Лесно прогнозиране на разходите
 • Сигурност от край до край на връзката
 • Проактивен облачен мониторинг
Какви са ползите за Вас?
 • Структуриране на печатната среда
 • Увеличаване на ефективността
 • Работата, чрез хардуер за групово ползване
 • Конфигуриране според конкретните нужди
 • Един доставчик, една фактура
 • Намаляване и прозрачност на разходите
 • Покриване на информационни стандарти
 • Поддръжка без намеса на клиента
Имаш въпроси?
Свържи се с нас на:
+359 2 42 70 892 [email protected]
Изпрати запитване