Отдалечен мониторинг

Сбогувай се със сервизните инциденти и липсата на консумативи с нашите софтуери за отдалечено наблюдение. подходящи за всяко печатащо устройство. 

При въпроси, не се колебайте да се свържете с екипа ни!
Свържете се с нас

 

  • Ниво на консумативи
  • IP адрес и сер. номер
  • Генериране на справки
  • Брояч на машината
  • Аларма при грешка
  • Ниво на консумативи
  • IP адрес и сер. номер
  • Генериране на справки
  • Брояч на машината
  • Аларма при грешка