Отдалечен мониторинг

Сбогувай се със сервизните инциденти и липсата на консумативи с нашите софтуери за отдалечено наблюдение. подходящи за всяко печатащо устройство. 

При въпроси, не се колебайте да се свържете с екипа ни!
Свържете се с нас

 

 • Ниво на консумативи
 • IP адрес и сер. номер
 • Генериране на справки
 • Брояч на машината
 • Аларма при грешка
 • Ниво на консумативи
 • IP адрес и сер. номер
 • Генериране на справки
 • Брояч на машината
 • Аларма при грешка
 • Ниво на консумативи
 • IP адрес и сер. номер
 • Генериране на справки
 • Брояч на машината
 • Аларма при грешка