YSoft SafeQ, софтуер за управление на печатa

Елиминирайте загубите, насърчете отговорно поведение и направете служителите и отделите си съпричастни с разходите, чрез софтуера за управление на печат версия SafeQ 5 и SafeQ 6. YSoft SafeQ е проектиран като софтуерна платформа и гарантира, че вашата инвестиция ще има бърза възвращаемост. Новите функции се добавят лесно и са напълно интегрирани. 

 

Модули:

 

   YSoft SafeQ Authentication

   YSoft SafeQ Print Roaming

   YSoft SafeQ Reporting

   YSoft SafeQ Chargeback

   YSoft SafeQ Scan Management

   YSoft SafeQ Rule-based Printing

   YSoft SafeQ Mobile Print

 

 

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО И ОТЧЕТНОСТТА НА ПЕЧАТА ВЪВ ВСЯКА БИЗНЕС СРЕДА

Едва ли може да се желае повече по отношение на ефективността и гъвкавостта в офиса от изключително мащабируемото и богато на функции решение за управление на печата YSoft SafeQ. Благодарение на изцяло модулната си архитектура този софтуерен пакет може да се конфигурира точно според нуждите на своите потребители. Дори още по-добре – различните YSoft SafeQ модули могат да бъдат закупени и инсталирани поотделно или да бъдат комбинирани, както и когато е необходимо.

 

 

Софтуер за управление на печатa YSoft SafeQYSoft SafeQ осигурява централизиран контрол и подобрява услугите за управлениета на печат  (MPS).

Днес най-голямото предизвикателство за почти всяка бизнес среда е да се увеличат производителността и ефективността, като се намалят разходите. Управлявайки цялата ви печатна инфраструктура, YSoft SafeQ ви помага в постигането на тази цел. Когато изискванията на компанията са за работа с централен принтер и управление на потребители, проследяване на задачи за печат, генериране на отчети и правила за печат за различните потребители, YSoft SafeQ е подходящото решение. Без значение дали вашият офис е самостоятелен и има нужда само от follow me печат, или имате нужда от цялостно управление на печата за организация с множество отдели, които изпращат и отпечатват задачи за печат по целия свят – YSoft SafeQ ви позволява да управлявате и проследявате печата и свързаните с него дейности централизирано от едно работно място.

 

 

Софтуер за управление на печатa YSoft SafeQ

 

Решението: YSoft SafeQ Authentication

С YSoft SafeQ Authentication задачите за печат се съхраняват в YSoft SafeQ сървъра, докато потребителят отиде при принтера на компанията, въведе данните си за удостоверяване и отпечата своята задача. По този начин не се отпечатват документи, които да остават без надзор в изходна тава на принтера, където могат да бъдат взети от погрешния човек. Задачите за печат могат да бъдат освободени за печат само от потребителя чрез ПИН код, карта за достъп или потребителско име и паролa.

Такъв софтуер ви помага да гарантирате, че:

Защитена печатна среда: Надеждно предотвратяване на неупълномощената употреба на печатащите устройства.
Възможности за упълномощаване: Няколко удобни метода, като например карта за достъп, ПИН код или име/парола.
Централизирано управление на упълномощаването: Всички настройки за упълномощаване се задават удобно чрез уеб интерфейса на администратора.

 

                                                       Софтуер за управление на печатa YSoft SafeQ

Решението: YSoft SafeQ Print Roaming 

С YSoft SafeQ Print Roaming потребителите могат да изпращат заявки за печат от едно място и да получават документите си, когато са им необходими, в рамките в цялата организация. Независимо дали става въпрос за друг офис, друга сграда или дори друг континент – потребителите могат да освобождават своите документи за печат навсякъде, без никакви географски ограничения. YSoft SafeQ осигурява тази функционалност, като използва уникална технология, която използва много малка част от честотната лента на мрежата, за да прехвърли данните бързо и ефективно.

 

 

Софтуер за управление на печатa YSoft SafeQ

Решението: YSoft SafeQ Reporting

Поставете разходите си за печат под контрол с YSoft SafeQ Reporting: като централизиран инструмент за генериране на отчети той ще следи всички печатни дейности в цялата организация и ще ви предоставя подробна информация в таблици и графики. YSoft SafeQ следи всички операции за печат, копиране и сканиране и запаметява подробна информация за всяка задача, включително име на задачата и дата на печат, изображение на първата страница, брой страници, както и покритие на тонера. За допълнително удобство могат да бъдат генерирани дори отчети за управление, които да предоставят полезна и изчерпателна информация за цялата печатна среда – за разходни центрове, устройства или потребители – за да се разбере как се формират разходите . Отчетите могат да бъдат годишни, тримесечни или месечни и могат да включват логото на вашата компания. Те лесно могат да бъдат експортирани в различни файлови формати за удобно споделяне, като например PDF, HTML или DOC.

 

 

                     Софтуер за управление на печатa YSoft SafeQ

 

Решението: YSoft SafeQ Chargeback 

YSoft SafeQ Chargeback позволява на потребителите лесно да депозират пари в съществуващите си сметки, които също да използват за закупуване на услуги на територията на цялата организация, например за храна или кафе в университетското кафене. Потребителите могат да се възползват от цялата гама управлявани услуги за печат, включително удобната услуга "цена-за-копие" и освобождаване на задачи за печат от всеки принтер в мрежата.

 

 

 

 

Софтуер за управление на печатa YSoft SafeQ

 

Решението:
YSoft SafeQ Rule-based Printing

YSoft SafeQ Rule-based Printing е правилният модул за бързо, надеждно и ефективно намаляване на разходите за печат. Можете да избирате от широк набор от различни потребителски роли, които да приложите към отделни
потребители или потребителски групи. YSoft SafeQ прилага съответните правила за всички входящи заявки за печат от конкретен потребител или потребителска група. Задачите ще бъдат отпечатани само когато отговарят на правилата. Всяка задача за печат, която не отговаря на зададените условия, се отхвърля, а потребителят получава съответното съобщение. Тази функционалност прави YSoft SafeQ Rule-based Printing идеалният инструмент, с който да поставите разходите си за печат под контрол.
 

 

 

 

Софтуер за управление на печатa YSoft SafeQ

 

 

 

Решението: YSoft SafeQ Mobile Print

YSoft SafeQ Mobile Print ви предлага всички предимства на съвременния модерен и мобилен стил на работа. 

YSoft SafeQ Mobile Print може да осигури максимална гъвкавост и ефективност и да елиминира зависимостта на потребителите от работните станции при печат.

 

 

 

 

РАБОТЕН ПРОЦЕС

 

 

Софтуер за управление на печатa YSoft SafeQ

 

 

– Управление на печата - Осигурява централизирано управление на опашките за печат и техните характеристики с цел да се балансира печатното натоварване и да се разпределят задачите за печат според корпоративните политики за печат.

Управление на потребителите и разходите -  Подобрена прозрачност на разходите за печат се постига лесно чрез централизирано управление и контрол на печатния бюджет на работните групи и разходните центрове.
– Сигурност - Чрез лесното определяне на ясни правила за потребителски достъп и централизираното проследяването на дейностите на потребителите рискът от неконтролиран достъп до оборудването и поверителните данни на
компанията е сведен до минимум.

 

 

Подобни продукти

  • Сигурност
  • Контрол
  • Отчети
  • Администриране
  • Мобилен печат