09.05.2023

Студентите, преподавателите и служителите ползват различни електронни устройства - Chromebook, таблети, смартфони и други. Но въпреки цялата тази технология, принтирането все още е необходимост в съвременната образователна система - задачи, бележки за класа, планове на уроци, научни статии, работни листове и дори дейности за оцветяване.

Услугите за принтиране, копиране и сканиране в сектор „Образование” изминаха дълъг път. С въвеждане на мобилния и облачния печат на PaperCut, студенти и преподаватели могат да печатат документи от всяко място, по-лесно и по-бързо.

Какво е „Campus printing“?

Това е услуга, предоставяна от училището или университета, която позволява на студенти и преподаватели да отпечатват, сканират, копират и дигитализират документи. PaperCut  помага да се въведе лесен печат от всяко устройство - като същевременно защитава информацията на ползвателите, редуцира разходите и намалява отпадъците. Може да бъде въведена под формата на компютърна лаборатория, копирен център или централизирана система за печат. Услугата „Campus printing“ обикновено се предлага срещу таксуване, като студентите могат да плащат кредити за печат и да ги използват, когато пожелаят.

4 предимства от въвеждането на PaperCut в сектор „Образование“

Устойчивост: Намаляване драстично на разходите и отпадъците.

Статистиката е, че всеки студент губи средно около 3000 листа хартия годишно, което са разходи и вредите за околната среда. PaperCut поддържа тези разходи ниски с пълна видимост, проследяване и инструменти за контрол, създава правила като двустранен и черно-бял печат и стартира автоматични отчети.

Удобство: Безпроблемен печат от всяко устройство.

Със свиващите се ИТ бюджети и изобилие от персонални устройства решението Bring Your Own Device (BYOD) е задължително. PaperCut Mobility Print и Print Deploy ви позволява да печатате от всичко, навсякъде и по всяко време - не са необходими допълнителни приложения и настройки.

Защитата на данните: Двойна протекцията на документите.

От дисертации до записи за обучение, голяма част от вашия печат трябва да се пази сигурно и поверително. PaperCut защитава данните на служителите и учениците, за да гарантира конфиденциалност - без несъбрани разпечатки, защитени данни с криптиране от край до край и протекция на собствеността с водни знаци и цифрови подписи.

Икономически ефективни: Възстановяване на разходите със системи за плащане.

PaperCut е инструмент, който не само позволява печат, но дава възможност за безпроблемно и бързо заплащане на услугата „Campus printing“ от студенти или ученици. Разходите се възстановяват, чрез интегриране на платежни портали, картови системи или системи за финансиране като PayPal, което от своя страна насърчава студентите да помислят два пъти, преди да отпечатат.

 

 

Научи повече