Princity, софтуер за автоматизация и наблюдение на печата

Princity събира описаните по-долу данни, но не изтегля никаква информация, свързана с отпечатаните документи, като заглавие или съдържание на отпечатания материал или каквито и да било подробности относно потребителя, който извършва отпечатването.

 

Ще Ви даде възможност за достъп до:

 

   Уеб интерфейса на устройството

   IP,MAC адресът (или името на хоста) на устройството

   Производител и модел на устройството

   Серийният номер на устройството

   Състояние на устройството

   Броячи на устройства

   Нива на всички консумативи и резервни части

 

Цялостно решение за автоматизиране и наблюдение на печата

 

Princity наблюдава и извлича данни за печатащите устройства в големи организации като е създала много решения за оптимизиране и управление на разходите за печат. Това е уеб базиран (SaaS) инструмент, предназначен да улесни и автоматизира поръчки на консумативи, бързото отсраняване на неизправности и събирането на показанията на броячите от печатащите устройства. 

Princity е най-модерният инструмент за наблюдение на принтери, който сме ползвали. Дистанционното наблюдение, докладите и известията ни позволяват да автоматизираме ключови процеси в обслужването на нашите клиенти.

Какво прави Princity уникално  решение
 

 • Изчистен, модерен, удобен за потребителя интерфейс както за доставчиците на MPS, така и за техните крайни потребители.
 • Изчерпателен отчет за фактурирането и счетоводството.
 • Поддръжка за проследяване на множество местоположения.
 • Отдалечено управление на устройства, с директен тунел до техния уеб интерфейс.
 • Princity Cloud - сървър за приложения, хостван от платформата Microsoft Azure.
 • Princity Monitor - тънък клиент, инсталиран в мрежата на клиентите на свързана в мрежа машина. Приложението Monitor търси принтери в мрежата и циклично проверява тяхното състояние.
 • Уеб интерфейс - конзола за управление на устройства, която е достъпна чрез уеб браузър.

 

Консумативи

Princity позволява на потребителите да проследяват цялостния процес на доставката на консумативи.

Предоставя точни данни за отчитане на броя на отпечатаните страници, които също могат да бъдат представени като графики за използване.

 

 

Броячи

Princity събира броя на печата, разделен на формати и типове задачи.

Предварително дефинираните отчети опростяват работата с клиента.

Той поддържа както онлайн, така и офлайн устройства и дори може да предоставя прогнози за потенциални консумативи и резервни части, които може да са необходими.

Сервизни заявки

50% от всички заявки за услуги са свързани с принтери.

Princity ви уведомява за дефекти, като предоставя точна информация за вида на проблема.

Автоматично открива неизправности на принтера и възможните причини и определя дали поправката на неизправност вероятно ще изисква специализирано внимание. Въз основа на това отчитане Princity също ще предостави полезна оценка за необходимото време и разходите за ремонта.

Доклади и отчети

Проверката на разходите за печат с Princity е изключително проста и директна.

Системата предоставя точни данни за броя на отпечатаните страници. Измерване на броя на отпечатаните страници Princity събира информация за броя на отпечатаните страници, разделена на формати и моно / цветни страници. Princity също ви позволява да проверите покритието на страниците. Вижте как изглежда отчетът за отпечатани страници. Princity има 20 вградени отчета, които помагат да оптимизирате вашите изисквания за печат.

 

 

 

Контрол на ниво на консумативите

 

 • Princity събира информация от устройството за състоянието на всички консумативи - както тонери, така и части за поддръжка.
 • Princity проверява покритието и елиминиране на загуби от тонер.
 • Princity помага за контролиране на ефективността на касетите, като измерва нивата на подмяна на консумативите и изчислява покритието на страниците.

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматично въвеждане на цени за копие по договор

 

 • Определянето на разходите за печат с Princity е изключително просто.
   
 • Приложението ви позволява да моделирате предпочитания от вас начин за уреждане с клиент.
   
 • Може да въведете индивидуалните цени по договор и така клиента автоматично да получи доклад с месечни финансови параментри.

 

 

 

Управлявайте принтерите си независимо къде се намират

 • Инсталирането на малка програма на един компютър в мрежата на клиента ви позволява да наблюдавате всички нейни принтери.
 • Приложението автоматично открива принтери в мрежата на клиента. Операторът решава кои от устройствата да бъдат обслужвани от системата.
 • Системата циклично чете данни за устройството, като уведомява оператора за крайни материали и повреди и генерира отчети.

 

 

 

 

Подобни продукти

 • Ниво на консумативи
 • IP адрес и сер. номер
 • Генериране на справки
 • Брояч на машината
 • Аларма при грешка
 • Ниво на консумативи
 • IP адрес и сер. номер
 • Генериране на справки
 • Брояч на машината
 • Аларма при грешка