PrintAlerts, софтуер за отдалечено наблюдение

Системата за отдалечено наблюдение на печатаща техника в реално време PrintAlerts предоставя ценна информация с цел превенция от сервизни инциденти и липса на консумативи. Поектиран като софтуерна платформа и може да бъде достъпена през браузър за да гарантира бърза възвращаемост.

 

Ще Ви даде информация за:

 

   Нотификации за възникнали проблеми/грешки

   Предварителна смяна на тонер

   Отпечатани копия

   Ниво на консумативите

   IP адрес на устройството

  Генериране на справки за изработени копия

   Сериен номер и положение на устройството

 

 

Предоставяне на облачно базирано наблюдение и алармиране при критични данни за целия ви печат

PrintAlerts е цялостна интегрирана технология за наблюдение, осигуряваща точна информация в реално време и пълен, облачно базиран, мониторинг върху печатната инфраструктура. PrintAlerts ви помага да оптимизирате бизнес процесите и да намалите човешкия фактор при поддръжката на печатащата техника в компанията. PrintAlerts може да се справи с устройства от всеки производител, включително многофункционални устройства, мрежови и USB принтери, копирни машини и много други. PrintAlerts ви позволява да управлявате всяка марка по един и същи начин и да стандартизирате получената информация, защото разполага с неутралено патентован агент за събиране на данни (DCA) без изискване за актуализации.

Софтуер за отдалечено наблюдение PrintAlertsPrintAlerts е облачно базирано решение - всичко в едно

То следи дистанционно и осигурява интелигентност на устройствата в мрежата, за да помогне за намаляване на оперативните разходи, за максимално използване на ресурсите и за генериране на множество справки. PrintAlerts подпомага на вашата компания с одит на обемите на печат, точното фактуриране и предоставя проактивни сигнали за нива на тонер и грешки към доставчика на услугите и към ИТ одела. PrintAlerts включва всички основни функционални приложения като състояние на консумативи, броячи на устройствата, технически сигнали и състояние. Клиентът може сам да генерира технически заявки и да проследява нивата на изпълнение, което гарантира точно изпълнение и ниво на обслужване (Service-level agreement – SLA).  

 

Софтуер за отдалечено наблюдение PrintAlertsТаблото за управление

PrintAlerts ви предоставя централен контролен панел, където можете да управлявате всички устройства в мрежата. Таблото за управление ви предоставя незабавна информация за нивата на тонера на устройството, проблеми с поддръжката и ви позволява да предвидите зареждането с консумативи. Таблото за управление е достъпно от всеки компютър или мобилно устройство.

 

 

Софтуер за отдалечено наблюдение PrintAlertsСъстояние на консумативи

Можете да настроите аларми в PrintAlerts, за да ви изпраща имейли, когато нещата се объркат или когато устройствата се нуждаят от ремонт, подмяна на резервни части като например тонер касети и комплекти за поддръжка. Тези сигнали ви позволяват да изпращате консумативи и части точно навреме. Може сами да решите колко дни предварително искате да бъдете уведомени или на колко процента от оставащия живот на консуматива да получите известието.

 

                                                    

Софтуер за отдалечено наблюдение PrintAlertsСъстояние на устройствата

Можете да знаете състоянието по всяко време на всички устройства, включително броя на страниците, оставащия тонер, датата на инсталиране на касетата и оставащите дни за всеки консуматив. Научете повече с докладите, обхващащи изхабени консумативи, предварителна смяна на консумативите и др.

 

 

 

Софтуер за отдалечено наблюдение PrintAlertsГрафични доклади

Автоматично изготвените доклади в графичен формат, включително изхабени консумативи, доставени касети, инсталации и много други. Тази информация позволява задълбочен анализ на цялата инсталирана база.

 

 

 

Софтуер за отдалечено наблюдение PrintAlertsБроячи на устройствата

PrintAlerts ви позволява да улавяте точни показания на брояча, без да се налага да се свързвате с никого. Вие знаете точно кога страниците са физически отпечатани (с изключение на тези, които не са освободени от опашката за печат) и използвате интелигентния филтър, за да покажете точните детайли, които се нуждаете. Разходите могат да бъдат импортирани във вашата система за планиране на ресурсите на предприятието(ERP) или това да го извърши доставчика на услугата, а Вие да получите автоматично генерирана фактура за изработени копия за определен период.

 

Софтуер за отдалечено наблюдение PrintAlertsПроследяване употребата на тонери 

Докладът за производителността на касетата сравнява прогнозирания от производителя брой копия с действително постигнатия брой печат, за да се покаже работата на отделните касети. PrintAlerts също отчита, когато касетите са инсталирани и идентифицира, когато е заменена твърде рано. Това Ви дава пълна проследимост на доставките с тонери.

Подобни продукти

  • Ниво на консумативи
  • IP адрес и сер. номер
  • Генериране на справки
  • Брояч на машината
  • Аларма при грешка
  • Ниво на консумативи
  • IP адрес и сер. номер
  • Генериране на справки
  • Брояч на машината
  • Аларма при грешка