RDMEasy, софтуер за отдалечено наблюдение

Софтуер за отдалечено наблюдение на печатаща техника в реално време, която предоставя ценна информация с цел превенция от сервизни инциденти и липса на консумативи. Поектиран като облачно базирана платформа може да бъде достъпена през браузър за да гарантира бърза възвращаемост.

 

Ще Ви даде информация за:

 

   Нотификации за възникнали проблеми/грешки

   Предварителна смяна на тонер

   Отпечатани копия

   Ниво на консумативите

   IP адрес на устройството

  Генериране на справки за изработени копия

   Сериен номер и положение на устройството

 

 

Отдалечено, облачно наблюдение на целия ви печат, за да елеминираме загубите и предвидим критични ситуации

 

 

Remote Device Manager Easy

 

Дистанционното управление и мониторингът на професионални офисни печатащи устройства, като лазерни, мастиленоструйни или многофункционални принтери, са утвърдени оперативни практики, които позволяват на доставчиците на услуги за управляван печат да подобрят своя бизнес, увеличавайки ефективността и рентабилността.
RDMEasy(Remote Device Manager Easy) е лидер на пазара в услугите за управляван печат, тъй като предоставя на стотици клиенти по целия свят най-пълната и надеждна софтуерна платформа за дистанционно наблюдение и управление на принтери. 

 

ЕМ ПИ ЕС ЕООД е иновативна компания и базират своите процеси за фактуриране, отчитане на броячи, проактивно снабдяване с тонер и управление на печата на клиентите си на базирани в облака софтуерни платформи. Те са предназначени за откриване, дистанционно управление и мониторинг на данни от устройствата, неговото управление и генериране на отчети и анализи, които позволяват бизнес процесите да се извършват много рентабилно и ефикасно.

За доставчици на принтинг услуги(независимо дали са препродавачи на офис продукти, дистрибутори на консумативи за тонер и печат или доставчици на услуги за управление на принтери) е от съществено значение услугата за дистанционно наблюдение и управление на принтера да се основава на надеждна, високопроизводителна софтуерна платформа, която предоставя просто и бързо всички функции, необходими за оптимизирано и рентабилно управление на принтери и МФУ .

Също така в интерес на доставчика и клиента е софтуерната платформа за наблюдение на принтер, базирана в облак, да се предоставя от независима компания, която не е свързана с производител на хардуер или консумативи. Това гарантира, че всички марки и модели принтери на пазара се управляват с еднакво ниво на грижа и надеждност и че има максимална гаранция за поверителност и поверителност на основната бизнес информация, като клиенти, договори, разходи, произведени обеми и количество използвани консумативи.

RDMEasy(Remote Device Manager Easy) е цялостна интегрирана технология за наблюдение, осигуряваща точна информация в реално време и пълен, облачно базиран, мониторинг върху печатната инфраструктура. RDMEasy(Remote Device Manager Easy) ви помага да оптимизирате бизнес процесите и да намалите човешкия фактор при поддръжката на печатащата техника в компанията. RDMEasy(Remote Device Manager Easy) може да се справи с устройства от всеки производител, включително многофункционални устройства, мрежови и USB принтери, копирни машини и много други. RDMEasy ви позволява да управлявате всяка марка по един и същи начин и да стандартизирате получената информация, защото разполага с неутралено патентован агент за събиране на данни (DCA) без изискване за актуализации.

 

 

 

Основните възможности, които Remote Device Manager Easy предоставя на клиентите, са:

- Дистанционно наблюдение на мрежови принтери от всяка марка и модел
- Събиране на данни от печатащите устройства
- Автоматизирано отчитане на брояча
- Откриване на нива на консумативи
- Управление на сигнали и докладване за ниски консумативи
- Автоматизирано управление на процесите на доставка на тонер и консумативи
- Управление на договори за цена на страница и базирани на тонер
- Автоматично предоставяне на табла за управление на договора, крайни салда, разписания, отчети
- Интегриране на данни чрез API с външни системи, като ERP CRM, услуги и системи за продажба на билети и външни бази данни

Решението се предлага като базирана в облак уеб услуга като месечен, тримесечен, полугодишен или годишен абонамент, в режим на плащане за използване, без предварителни инвестиции в хардуерни или софтуерни лицензи.

Системата RDMеasy може да бъде тествана много щателно, като се изиска демонстрация, която може да се активира за минути, с проста регистрация.

 

 

Requirements

Features and functions
Independence from manufacturer and model

Monitoring a network printing devices of any brand and model that respect the standard SNMP protocol as described in the specifications RFC 1759 (Printer MIB) and RFC 3805 (Printer MIB v2), both through the use of Public MIBs and Private MIBs of the various manufacturers.

Data management of some printer models connected by USB through the eXplorer Local Agent module, or through Local Agents provided by device manufacturers.

Integration with proprietary systems of some printer manufacturers for advanced Remote Maintenance features.

Possibility to install the DCA Agent on several platforms:

 • Windows
 • Apple MAC
 • Linux Debian / Ubuntu
 • Linux Raspberry
 • HP Futuresmart 3 e 4
 • Kyocera HyPas
 • Samsung XOA
 • Lexmark EsF
Scalable architecture Cloud architecture scalable to any number of devices.
Available languages Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Catalan, and Korean
Profilability Customizable user management with various levels of access to the features, and protection through users and passwords. Option to create custom user profiles with specific features.
Reference architecture

Cloud – only the eXplorer agent for reading the printing devices must be installed inside the customer’s enterprise network, configured to send data to the remote server infrastructure, which is used by the customer in Cloud Computing mode (SaaS).

The eXplorer DCA can be installed in more than one system inside the customer, thus enabling the Cluster mode, that ensures reliable data readings even if one of the devices on which it is installed is turned off.

Device discovery Recognition and addition in the archive of all print devices with IP address and able to provide the information in accordance with the SNMP standard, as specified above.
Creating of registries and inventory Automatic addition of the devices to the database, with advanced features to facilitate updating and importing the data needed for the management; reporting of changes in the Installed Device Fleet to facilitate the subsequent updating operations.
Inventory management and locations Customizable locations management with the option to store the subnets used by each office, so as to enable the automatic update of the database.
Inventory logging For each registered device, even if uninstalled or no longer in use, all logged information is retained.
Interaction with other systems The system can be interfaced with enterprise systems via standard interfaces (CSV/XML, email, REST API, etc.). All interfaces are documented and freely usable by the customer.
Usage data reports The platform integrates MPS Monitor Analytics, which provides a complete Business Intelligence environment based on Microsoft PowerBI. It allows you to use the entire set of data about your customers and monitored devices to create sophisticated Business Intelligence reports, dashboards and interactive visualizations to make faster and more effective business decisions. The reports analyse all the device fleet data, both current and historical:  Device Fleet Composition, Inventory by Office, Printing Volumes, Consumable Movements, Forecasts and Closing Summaries, Cost Analyses in Pages and Consumables, Periodic Billing, Consumable Duration Analysis, Cost/Page.
Usage data logging For each registered device, even if uninstalled or no longer in use, all logged information is retained for events related to consumption, usage, volume of pages produced, etc.
Enterprise registry management Sophisticated management of locations and cost centres, which can be structured and customized according to customer’s needs, with the resulting customized reporting.
Consumables monitoring Full and customizable management of the proactive consumables reordering process, with ample options for editing the control parameters, such as alarm levels, average usage, forecast depletion dates.
Support for consumption summaries Sophisticated management of consumption forecasts, which can be structured and customized based on the type of contract with the supplier, with the resulting customized summary reporting accessible online at any time, updated in real time.
Support for cost allocation Sophisticated management of locations and cost centres, which can be structured and customized according to customer’s needs, with the resulting customized reporting.
Support for optimization Ample options for comparing actual usage data and predefined defaults by model or type of device, with advanced reporting and workload analysis.
Unique identification of the devices – quick searches Option to uniquely identify each device by serial number, system name, IP address or Asset / Inventory number; ability to perform quick searches on each of these fields.
Advanced searches on devices Option to perform advanced searches on many fields such as: location, make, model, date of installation, type, format, colour/mono, project membership, etc.
Advanced searches on events Option to perform advanced searches on many fields linked to the events related to the devices
Email notifications Option to activate the automatic email notification of an event, its management and its conclusion. Fully customizable text and data of the email, and freely linkable to the various types of events.
Advanced functions for managing the delivery of consumables Option to manage the delivery of consumables triggered by individual or group alerts, or delivery of consumables in advance or for stock.

Подобни продукти

 • Ниво на консумативи
 • IP адрес и сер. номер
 • Генериране на справки
 • Брояч на машината
 • Аларма при грешка
 • Ниво на консумативи
 • IP адрес и сер. номер
 • Генериране на справки
 • Брояч на машината
 • Аларма при грешка